اين آکورد آهنگ مرد تنهاست که قبلا فرهاد خونده بود ولی امسال اندی

تو آلبوم جديدش با چند خط اضافه تر و با گروه معروف امريکايی انگليسی

 زده با اون اجرای استثناييه اندی که قابل وصف نيستHEAVEN&EARTH

ريتم آهنگ ۴/۴هستش.

مرد تنها

Bm.....F#............A....................Em..................G............Bm

با صداي بي صدا مثل يك كوه بلند مثل يك خواب كوتاه يه مرد بود يه مرد

Bm...Am............G...................Em...................C.........Em<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

با دستاي فقير با چشماي محروم  با پاهاي خسته يه مرد بود يه مرد

Bm...F#.........A.........................Em.......................G..............Bm

شب با تابوت سياه نشست توي چشماش خاموش شد ستاره افتاد روي خاك

Bm...Am........G.....................Em......................C.............Em

سايشم هم نميموند هرگز پشته سرش غمگين بود و خسته  تنهاي تنها

......Bm....Em....Bm..G............Bm...........A.........G........Bm

با لبهاي تشنه به عكس يك چشمه نرسيد تا ببينه قطره آب قطره آب

Bm..........Em...Bm...Em.....Bm..........G...Bm.........A..........G...........Bm

در شب بي تپش اين طرف اون طرف ميوفتاد تا بشنوه صدا   صدا صداي پا صداي پا

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
vahid

اين اهنگ واقعا منو تحت تاثير قرار داده و باعث شد من از خوانندگان ايرانی هم خوشم بياد چون من اصلا اهنگ ايرانی گوش نميدم.

MEHDI

اين ترانه بهترين ترانه فارسی به سبکه راکه واقعا از اندی بايد تشکر کرد و چه اجرايی داره اندرانيک کبير