• قابل توجه اندی دوستانANDY

طبق آخرین اخبار اندی مشغول ضبط ویدیو های سه تا آلبوم جدیدش هست!!!وهمینطور

ضبط ویدیوی آهنگه چشمهای ناز

طبق قولی که بهزاد   داده قراره سوال های منو هم تو مصاحبه اش

با اندی بپرسه یا حتی احتمال داره من مستقیم از اندی سوال هامو بپرسم این بستگی به بهزاد داره  که چقدر بهمون حال بده

 

اندی احتمالا دو تا از البومهاشو تا آخر امسال میده بیرون فقط امیدوارم وسط امتحانات این کارو

نکنه که خیلی ها  ....

 

لینک
شنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٤ - A.R