دو دیالوگ از یک فیلم   

هر مردی بتونه روحش رو به عشق بفروشه قدرت عوض کردنه دنیا رو داره؟! اون به خاطر طمع اینکارو نکرد بخاطر یه دلیله درست انجامش داد واسه همینم خدا طرفدارش شد؟!
لینک
سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۸ - A.R