فرودگاه   

امشب ، امشب تو در راه....عمر جدايی کوتاه


airport

امشب ميام به ديدار...پيشواز تو فرودگاه

 

Airportآلبومی برای پرواز دوباره.

  يکبار ديگه قصه تلخيها و شيرينيهای زندگی لذت عاشق شدن و زندگی متفاوت رو خواهيد ديد و شنيد با صدای دلنشين يک بت بزرگ بنام ANDY

۱۲اکتبر رو يادتون باشه اگه قصد پرواز به هر کجا رو دارين بهترين فرودگاه فرودگاه بين المللی انديه

اوج گرفتن دوباره رو روز عيد فطر تجربه کنين .يه عيد بزرگ با يک عيدی از طرف اندی به همه يک عيديه بی نظير

لینک
پنجشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٦ - A.R