تسليت به اندی   

تسليت به اندی خواننده محبوب دلها

همين هفته گذشته بود که اندی تولدشو جشن گرفت اما ديشب .... 

متاسفانه خبری رو شنيدم در برنامه ارتباط مبنی بر اينکه مادر اندی در گذشت.

و متاسفانه خبر درسته و برای اندی تلخترين خبری هست که هضم کردنش براش خيلی سخته.

البته مادر اندی مدت زیادی بود که از بیماری  رنج می بردن و در بیمارستان بستری بودن .

من این مصیبت وارده رو به اندی و خانواده مددیان و همه طرفداران و عاشقان اندی تسلیت می گم امیدوارم اندی عزیز ما رو هم در غم خودش شریک بدونه .

 

لینک
سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - A.R